Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และ แนะแนวการศึกษา และร่วมงานเปิดบ้านสู่โลกอาชีวะด้านอาชีวศึกษา ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อนำโครงงานไปนำเสนอการใช้งานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับเศรษฐกิจฐานราก ณ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทร ภายใต้งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566