Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

สายตรงคณบดี คณะบริหารศาสตร์

AS Update

ม.กาฬสินธุ์ 🎉🎉จัดงาน KSU OPEN HOUSE Online ครั้งที่ 2 เปิดบ้านออนไลน์ ชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย /ปวช./ปวส. คุณครูแนะแนว ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2566 นี้

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ เข้านิเทศและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำโปรเจคสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตัวแทนจากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือความร่วมมือการจัดการเรียนหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์เพื่อหารือมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง CWIE และเตรียมรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาต่อไป

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปีข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองไชยวานตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และ แนะแนวการศึกษา และร่วมงานเปิดบ้านสู่โลกอาชีวะด้านอาชีวศึกษา ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

การจัดการความรู้

Previous
Next
Click Here
Previous
Next

AS CHANNEL

หลักสูตรที่เปิดสอน

Previous
Next
Previous
Next
0
ระดับการศึกษา
0
หลักสูตร
0 +
จำนวนนักศึกษา