Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

สายตรงคณบดี คณะบริหารศาสตร์

AS Update

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปีข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองไชยวานตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกบูธจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และ แนะแนวการศึกษา และร่วมงานเปิดบ้านสู่โลกอาชีวะด้านอาชีวศึกษา ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อนำโครงงานไปนำเสนอการใช้งานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับเศรษฐกิจฐานราก ณ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะบริหารศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทร ภายใต้งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

การจัดการความรู้

Previous
Next
Click Here
Previous
Next

AS CHANNEL

หลักสูตรที่เปิดสอน

Previous
Next
Previous
Next
0
ระดับการศึกษา
0
หลักสูตร
0 +
จำนวนนักศึกษา