Category: กิจกรรมนักศึกษา

ตัวแทนจากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือความร่วมมือการจัดการเรียนหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์เพื่อหารือมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง CWIE และเตรียมรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาต่อไป

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปีข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองไชยวานตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์