Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง, ปริญญาโท (อ่าน 546) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1,007) 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ เข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในโครงการ “ยุวชนอาสา“ (อ่าน 1,038) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1,344) 
บุคลากรคณะบริหารศาสตร์นำโดย รองธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ (อ่าน 808) 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี ตัวแทนคณะบริหารศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (อ่าน 756) 
ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ“ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อ่าน 798) 
คณาจารย์คณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ลงแขกเกี่ยวข้าวและทำขวัญข้าว (อ่าน 781) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานแบบมืออาชีพ โดยสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (อ่าน 622) 
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดือนและรางวัลชุดสวย Kalasin E-san Modern (อ่าน 754) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมทั้งอวยพรและส่งกำลังใจให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 741) 
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดีๆ จากบจม.แมครโครจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 736) 
คณะบริหารศาสตร์ นำบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลเจ้าโสมพะมิตร (อ่าน 850) 
โครงการรอบรมเขียนวิจัยทางบริการธุรกิจเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1,588) 
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าผ้าไทยพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการย่อย : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รุ่น 1 (อ่าน 768) 
“ผ้าแพรวา” สินค้าขึ้นชื่อของ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,023) 
โครงการรพัฒนากลุ่ม OTOP กลุ่มเอกลักษณ์ สู่การเป็น Differentiation and Creation Brand ณ สัมมนาฟ้าแดดสงยาง อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 814) 
โครงการรณรงค์การใช้พลังงาน ณ สัมมนาฟ้าแดดสงยาง อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 822) 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/4

1 2 3 4
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์