Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 4 รับตรงร่วมกัน (อ่าน 665) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 572) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (อ่าน 578) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครออนไลน์ง่ายๆไม่ต้องเดินทาง (อ่าน 1,616) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 ท่าน (อ่าน 575) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 2 ท่าน (อ่าน 633) 
คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมกิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน (อ่าน 1,112) 
ขอเชิญชวนน้องๆ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคณะบริหารศาสตร์ (อ่าน 1,237) 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทีมม่านกกแพรวาบ้านนา คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (อ่าน 814) 
คณะบริหารศาสาตร์ร่วมงาน “งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (อ่าน 898) 
คณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน (อ่าน 855) 
นักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ ร่วมรำบูชาพระธาตุยาคู ในงานมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง“ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 851) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 (อ่าน 854) 
คณะบริหารศาสตร์ นำนักศึกษา​เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” ในวันพุธ​ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม​อเนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 813) 
คณะบริหารศาสตร์ จัดโครงการขยับกายสบายชีวีหลีกหนี ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้าง อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 821) 
งานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 501) 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะอุดมศึกษาระดับจังหวัด (อ่าน 773) 
คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าเพื่อพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารและอาจารย์ (อ่าน 785) 
งานพัฒนา​นักศึกษา​ คณะบริหาร​ศาสตร์​ ได้นำผู้นำนักศึกษา​เข้าร่วมค่ายเยาวชน​ โครงการเยาวชนไทย​ หัวใจกตัญญู (อ่าน 780) 
งานพัฒนานักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 751) 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/4

1 2 3 4
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์