Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
แมคโครร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการแมคโคร มิตรแท้โชห่วย กับการพัฒนาร้านค้าปลีก (อ่าน 693) 
คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายบริหารธุรกิจ Kalasin Business Camp 2020 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 (อ่าน 916) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (อ่าน 868) 
คณะบริหารศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อ่าน 844) 
คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (อ่าน 1,346) 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมชมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (อ่าน 641) 
คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการคืนป่าสู่ชุมชน ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 873) 
นักศึกษาคณะบริหาศาสตร์เข้าร่วมประเพณีลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย น้องใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2563 (อ่าน 874) 
ขอความร่วมมือให้นักศึกษารหัส 63 ส่งวุฒิการศึกษาเพื่อนำส่งมหาวิทยาลัย (อ่าน 611) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก (อ่าน 626) 
ขอให้นักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 616) 
่มหาวิทยาลัยกาฬสิรธุ์มอบค่าครองชีพแก่นักศึกษาที่สมัครเรียนและรายงานตัวในรอบที่4 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปวส. (อ่าน 598) 
คณะบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ( ภาคค่ำ จันทร์-ศุกร์ ) (อ่าน 1,784) 
รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 21 พ.ค. 2563 - 29 มิ.ย. 2563 (อ่าน 622) 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี Admission รอบที่ 4 (อ่าน 608) 
คณะบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (อ่าน 672) 
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการศึกษาต่อ และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลา) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 620) 
ตีตั๋วรอบที่ 4 Admission จ้า (อ่าน 612) 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่ศึกษาต่อใกล้บ้าน (อ่าน 619) 
ขยายเวลารายงานตัวรอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 624) 
มีข้อมูลทั้งหมด  78  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/4

1 2 3 4
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์