Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  15-12-2562

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับนักศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ผู้สมัครนำแฟ้มสะสมผลงานมาด้วยตนเองวันสอบสัมภาษณ์ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปก)


กำหนดการ

 • สมัคร 2-16 ธ.ค. 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ม.ค. 63
 • สอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) 16 ม.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ม.ค. 63
 • ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63
 • รายงานตัวผ่านระบบ 5-6 ก.พ. 63
 • ส่งเอกสารรายงานตัว 7 ก.พ. 63

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
 2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
 3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
 4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร

 


สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ksu.ac.th/tcas1.html  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 
  สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ขอให้ตรวจสอบผลการเข้าร่วมกิจกรรม  
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 
  วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า 
  ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง UTE-KSU 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์