Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา​
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  23-04-2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา​

ระหว่างวันที่​ 26 ก.พ. – 30​ เม.ย.​64
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 - 3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
 • ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 • หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • หลักสูตรการบัญชี
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

รายละเอียดคลิก 
รอบที่ 2 โควตา​ ประจำปีการศึกษา 2564
 สมัครออนไลน์​ที่ https://admission.ksu.ac.th/
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6458 4365
แล้วพบกันนะคะ   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 
   คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
  คณะบริหารศาสตร์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์และหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 ทุน 
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะบริหารศาสตร์