Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศการรับสมัครแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ ๑
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  25-11-2563
ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ ๑
เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยการสนับสนุนจากบริษัทแอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส
จำกัด (มหาชน)
*** ประกาศการรับสมัครและเลื่อนการแข่งขัน โดยให้ขยายเวลาการรับสมัครได้ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เลื่อนกำหนด
การแข่งขันรอบคัดเลือก (รูปแบบออนไลน์) และรอบชิงชนะเลิศ เป็นวันที่ ๑๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔
สมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา #คณะบริหารศาสตร์


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021 
  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 
  ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564  
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 มอบ Internet Package สำหรับนักศึกษา

     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564
     กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะบริหารศาสตร์