Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (เข้าชม : 996) 
 คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี  (เข้าชม : 783) 
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เข้าชม : 1,134) 
 วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ คณะบริหารศาสตร์ (เข้าชม : 900) 
 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬา AS Fighting ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 1,103) 
 แมคโครร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการแมคโคร มิตรแท้โชห่วย กับการพัฒนาร้านค้าปลีก (เข้าชม : 742) 
 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายบริหารธุรกิจ Kalasin Business Camp 2020 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 (เข้าชม : 959) 
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (เข้าชม : 912) 
 คณะบริหารศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (เข้าชม : 886) 
  คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (เข้าชม : 1,378) 
 คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการคืนป่าสู่ชุมชน ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 906) 
 นักศึกษาคณะบริหาศาสตร์เข้าร่วมประเพณีลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย น้องใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2563 (เข้าชม : 916) 
 คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมกิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน (เข้าชม : 1,639) 
 ขอเชิญชวนน้องๆ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคณะบริหารศาสตร์ (เข้าชม : 1,812) 
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทีมม่านกกแพรวาบ้านนา คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เข้าชม : 844) 
 คณะบริหารศาสาตร์ร่วมงาน “งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (เข้าชม : 933) 
 คณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน (เข้าชม : 887) 
 นักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ ร่วมรำบูชาพระธาตุยาคู ในงานมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง“ ประจำปี ๒๕๖๓ (เข้าชม : 883) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 (เข้าชม : 887) 
 คณะบริหารศาสตร์ นำนักศึกษา​เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” ในวันพุธ​ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม​อเนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 846) 
มีข้อมูลทั้งหมด  42  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
      ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ขอให้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
      คณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565
     กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะบริหารศาสตร์