Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (เข้าชม : 362) 
 คณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๕ ปี  (เข้าชม : 413) 
 คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เข้าชม : 569) 
 วันที่ 30 สิงหาคม 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นผู้นำ คณะบริหารศาสตร์ (เข้าชม : 442) 
 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ได้จัดโครงการกีฬา AS Fighting ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 587) 
 แมคโครร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการแมคโคร มิตรแท้โชห่วย กับการพัฒนาร้านค้าปลีก (เข้าชม : 397) 
 คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายบริหารธุรกิจ Kalasin Business Camp 2020 ขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 (เข้าชม : 621) 
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย (เข้าชม : 601) 
 คณะบริหารศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม Open House สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (เข้าชม : 585) 
  คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีไทย (เข้าชม : 595) 
 คณะบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการคืนป่าสู่ชุมชน ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 588) 
 นักศึกษาคณะบริหาศาสตร์เข้าร่วมประเพณีลงแขกดำนา สืบสานประเพณีไทย น้องใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี 2563 (เข้าชม : 573) 
 คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมกิจกรรมต้อนรับศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบัน (เข้าชม : 581) 
 ขอเชิญชวนน้องๆ มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคณะบริหารศาสตร์ (เข้าชม : 648) 
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทีมม่านกกแพรวาบ้านนา คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เข้าชม : 546) 
 คณะบริหารศาสาตร์ร่วมงาน “งานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์กาฬสินธุ์ นวัตกรรมทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (เข้าชม : 633) 
 คณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์งานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน (เข้าชม : 594) 
 นักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ ร่วมรำบูชาพระธาตุยาคู ในงานมาฆบูชา “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้าเมืองฟ้าแดดสงยาง“ ประจำปี ๒๕๖๓ (เข้าชม : 586) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 8 (เข้าชม : 577) 
 คณะบริหารศาสตร์ นำนักศึกษา​เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” ในวันพุธ​ที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุม​อเนกประสงค์​ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 554) 
มีข้อมูลทั้งหมด  42  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021
     ร่วมฟังการแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากนักธุรกิจระดับประเทศในงาน NRC2021

     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิต-19 มอบ Internet Package สำหรับนักศึกษา

     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ขอเชิญร่วมมส่งผลงานในการประชุมสัมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ NRC2021 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564
     กำหนดการปฐมนิเทศระดับคณะ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 

คณะบริหารศาสตร์
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะบริหารศาสตร์