📌 รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS65 โค้งสุดท้าย คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

📌 รับสมัครนักศึกษาใหม่ #TCAS65 #โค้งสุดท้าย
คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
✅ สมัครเรียนได้ที่ : https://admission.ksu.ac.th/
5 หลักสูตร ปริญญาตรี
-ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
😊 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
😊 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการการตลาด)
😊 หลักสูตรการบัญชี
😊 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
😊 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
-ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
-ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ)
#TCAS65 #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #กาฬสินธุ์ #DEK65 #เรียนต่อ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #KSU #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบริหารศาสตร์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn