โครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ กรณีมหาวิทยาลัยเว้ (Hue University)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์ดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

กรณีมหาวิทยาลัยเว้ (Hue University)

ประธานในพิธีเปิดโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย และโรงเรียนหนองกุงศรี มาร่วมพิธีและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเว้ไปยังโรงเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์การสอนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเว้ จำนวน 23 คน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn