เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ เข้านิเทศและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำโปรเจคสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ เข้านิเทศและรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการทำโปรเจคสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ผลงานอื่นๆ

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษามอบของที่ระลึกให้นักศึกษาผู้ดำเนินรายการ เปิดประสบการณ์ใหม่ สู่บ้าน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ AS Open House 2023