อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นำนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ “Project ALL Star” รุ่นที่ 16

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566อาจารย์นิศากร สรรพเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และอาจารย์จินตนา อ่อนลา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำนักศึกษา นายดวงเด่น ราชา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ “Project ALL Star” รุ่นที่ 16 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบบรรจุงาน 1 เมษายน 2566 ณ Convention Hall 4-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (แจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn