หลักสูตรปวส. สาขาวิชาการจัดการ

“พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ก้าวสู่นักธุรกิจมืออาชีพ”

https://drive.google.com/drive/folders/1MK-di6qWvT4Cv5NwmDeUVSPaAmupIyff?usp=sharing

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn