มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

คณะกรรมการประจำคณะบริหารศาสตร์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

ณ ห้องประชุมภูไท คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn