พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์

ดำเนินการลงนาม

บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ MOU

ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กับ บริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

บริษัท บริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด โดย

นางอัจฉรา อาทิภาณุ

กรรมการบริษัท

นายกษิศชญฌ์ ปุญญนิพัทธ์โภคิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติ

นางสาวพัทราพร มงคลวนิช

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และ นายกิตติ์รวี ฐิตินันท์ภูวภัทร

HR Recruiter

พิธีกรดำเนินรายการโดย

นางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์

งานบุคลากร ประจำคณะบริหารศาสตร์

ณ ห้องประชุมภูไท ชั้น 2

คณะบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn