พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 คณะบริหารศาสตร์ ดำเนินพิธี การลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด โดย นางสาวอรษา คำสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ ร้านค้าขนาดเล็กเขตพื้นที่กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, มุกดาหาร นางสาวปทุมพร จันทพันธ์ ผู้จัดการเขต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร้านค้าขนาดเล็ก เขตพื้นที่กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, มุกดาหาร และนางสาวนุจรินทร์ สีขาว ผู้จัดการเขต ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคอิสานกลาง (Hyper) พิธีกรดำเนินรายการโดย นางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์ งานบุคลากร ประจำคณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมภูไท ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn