ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ให้ติดต่อขอรับคืนเงินประกันของเสียหายแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

🎉🎉ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 📌ให้ติดต่อขอรับคืนเงินประกันของเสียหายแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 📌โดยสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ที่ ห้องบัญชี งานคลัง อาคาร1 ชั้น 1
📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️โทร 086-458-436

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn