ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn