นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมอาสาทาสี ทำดีเพื่อน้อง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้สอนรายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคม

นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 25 ราย

ฝึกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

และได้มีการบูรณาการเรียนกับกิจกรรมขึ้น

ในรายวิชา คือ กิจกรรมอาสาทาสี ทำดีเพื่อน้อง

โดยมี นายพงษ์พิชญ์ บัวอาจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร

พร้อมด้วยคณาจารย์ โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร

ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรม

ณ โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร ตำบลลำพาน

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn