นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินกิจกรรม ปลูกป่าชุมชน “ลดร้อน รักษ์โลก”

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ดวงอุปมา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้สอนรายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคม

นำนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 24 ราย

ฝึกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

และได้มีการบูรณาการเรียนกับกิจกรรมขึ้น

ในรายวิชา คือ กิจกรรมปลูกป่าชุมชน

“ลดร้อน รักษ์โลก”ร่วมกับผู้นำชุมชน

และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์

ณ เทศบาลตำห้วยโพธิ์ ตำบลห้วยโพธิ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn