นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อนำโครงงานไปนำเสนอการใช้งานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับเศรษฐกิจฐานราก ณ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

🌤️🌈วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อนำโครงงานไปนำเสนอการใช้งานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับเศรษฐกิจฐานราก (BCG)และชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 📌ณ วิสาหกิจชุมชนปันบุญ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn