ติดต่อเรา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)
62 1 ถนน เกษตรสมบูรณ์ ตำบล, เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทร. 086-458-4362

Facebook
Twitter
LinkedIn