ตัวแทนจากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือความร่วมมือการจัดการเรียนหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์เพื่อหารือมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง CWIE และเตรียมรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาต่อไป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนจากบริษัท โกซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือความร่วมมือการจัดการเรียนหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.บัญชา เหลือผล รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย และอาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย และ ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และอาจารย์สุพจ ดีบุญมี ประธานหลักสูตร สาขาการตลาด ผลการหารือมีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง CWIE และเตรียมรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาต่อไป

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn