งานสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

งานสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้นำนักศึกษา

โดยมี คณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ

ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn