คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมงาน AJCC2023 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 อาจารย์สุขสันต์ พรมบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย ดร.อรุณี ฮามคำไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และนายธนวัฒน์ วงษ์วิเศษนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เข้านำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการAJCC 2023 The Asia Joint Conference on Computingณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn