คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

คณบดีคณะบริหารศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรินทร์ ซาตัน คณบดีคณะบริหารศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขตพื้นที่ในเมือง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn