คณะบริหารศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทร ภายใต้งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทร ภายใต้งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ จำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ ดร.ยุพาภรณ์ ชัยเสนา อาจารย์ภัทราพร ภาระนาค อาจารย์กมลวรรณ รัชตเวชกุล และอาจารย์จิตต์ศุภางค์ แก้วคำ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุนทร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn