คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 👉🏻 ✅ สมัครเรียนได้ที่ : https://admission.ksu.ac.th/
5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5 หลักสูตร ปริญญาตรี

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

👉🏻หลักสูตรการจัดการทั่วไป

👉🏻หลักสูตรการบัญชี

👉🏻หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

👉🏻หลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล

-ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

-ระดับปริญญาตรี เทียบโอน

😊หลักสูตรการจัดการทั่วไป

😊หลักสูตรการจัดการตลาด

😊หลักสูตรการบัญชี

😊หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

😊การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

-ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ)

#TCAS65 #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #กาฬสินธุ์ #DEK65 #เรียนต่อ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ #KSU #คณะบริหารธุรกิจ #คณะบริหารศาสตร์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn