คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัล การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติการ AI แบบ Low Code/ No Code

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยได้รับเกียรติจาก นายเมษยน แก้วเสนา ผู้บริหารบริษัทโนเวลบิซ จำกัดเป็นวิทยากร ในการบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในปี 2023 การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติการ AI แบบ Low Code/ No Code ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1574 ชั้น 7 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn