คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

🎉คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ‼️เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่‼️ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 📌 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
❤️กลุ่มการจัดการ
❤️กลุ่มบัญชีบริหาร
❤️กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม
📌เปิดสอนในภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง 👉www.admission.ksu.ac.th
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
😊ดร.กรกนก ดลโสภณ 📞095-492-4224
😊ดร.เสาวลักษณ์ จิตติมงคล 📞081-320-3206
😊น.ส.วิมลรัตน์ ปรัชญาบัณฑิตกุล 📞098-512-0977

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn