คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 คณะบริหารศาสตร์ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #คณะบริหารศาสตร์ #มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn