คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วัoประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนชยา สภานุชาต รองคณบดีงานบริหารและวางแผนอาจารย์นิศากร สรรพเลิศ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดร.อรุณี ฮามคำไพ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นางเพ็ญรดี กางถิ่น หัวหน้าสำนักงานคณบดี นายธนดล บุญมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและนางสาวพรวดี หน้าผา นักวิชาการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn