คณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา ดร.ธรรมรัตน์ บุญรอด มอบหมายให้ นางสาวศรินทิพย์ ซ้ายจันทึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคม ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ (เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน) ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 (จังหวัดกาฬสินธุ์) จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวยชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn