คณะบริหารศาสตร์ร่วมพิธี รำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

อาจารย์ ดร.มณฑกานต์ ทุมมาวัติ

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ภัทราพร ภาระนาค

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ร่วมพิธี รำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

เนื่องในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา

และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗

ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn