ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาศรี พ่อค้า

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn