ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง🚀
💰💰 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท ! 💰💰
📌📌 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy 🌲 เช่น
🍀 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่
🍀 นวัตกรรมการเกษตร
🍀 นวัตกรรมด้านสุขภาพ
🍀 นวัตกรรมด้านอาหาร
🍀 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy
❗❗ กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2566 ❗❗ ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 🔽🔽 ใบสมัคร

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn