ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

🎉ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะบริหารศาสตร์ 🎉
📌ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
📌เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลำปาวชั้น 3 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn