ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปีข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองไชยวานตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปีข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองไชยวานตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์
✅ ออกเดินทางเวลา 08:30 น. ณ บริเวณพระพิรุณทรงนาคมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ‼️โดยรถมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์‼️
✅ การแต่งกาย : จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง) , ประชาชนทั่วไป

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn