การแข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ (PITCHING) ทีม New Star of KSUโครงการ SMART MARKET ร้อยแก่นสารสินธุ์

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศ โล่พร้อมรางวัลประกาศเกียรติคุณ
การแข่งขันนำเสนอผลิตภัณฑ์ (PITCHING) ทีม New Star of KSU โครงการ SMART MARKET
ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 ทุกคนสุดยอดมากค่ะ (จากทั้งหมด 12 ทีม)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn